Historia

Czerwiec 2013 - Wybranie oferty Site S.A. jako najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym dotyczącym wykonania, wdrożenia i obsługi technicznej internetowego portalu turystycznego wraz z jego wersją mobilną i przewodnikiem multimedialnym wykonanym w oparciu o technologię augmented reality. Informacja BIP.

Marzec 2011 - Pozyskanie środków z działania 7.2.2. Tytuł projektu: "Utworzenie platformy internetowej służącej do prowadzenia kampanii e-mailingowych przez firmę SITE S.A.".

Marzec 2011 - Pozyskanie środków z działania 7.2.2. Tytuł projektu: "Stworzenie automatycznego systemu promującego automatico.pl".

Listopad 2010 - Publikacja nowej strategii Spółki Site S.A.

Marzec 2010 - Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Yoyo.pl” (zakup serwisu Yoyo.pl).

Serwis Yoyo.pl  dostarczania indywidualnym użytkownikom darmowe rozwiązania hostingowe, które umożliwiają zarządzanie tożsamością w sieci, udostępnianie własnych treści, a także budowę społeczności opartych o internetowe serwisy tematyczne. YOYO.pl jest obecnie największym w Polsce, niezależnym operatorem darmowych usług hostingowych, z którego usług korzysta niemal 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, posiadających na serwerach firmy ok. 300 tys. stron internetowych.

Marzec 2010 - Połączenie ze spółkami zależnymi – IQSports, IQ Labs (przejęcie przez SITE).

Grudzień 2009/Luty 2010 - Przeprowadzenie i rejestracja emisji akcji serii B, C, D i E.

Grudzień 2009 - Wniesienie aportem spółek IQSports, IQLabs oraz serwisu zagraj.com.pl.

Lipiec 2009 - Połączenie poprzez przejęcie ze spółką Legenhit Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.S.H. poprzez przeniesienie całego majątku Legenhit Sp. z o.o. na Site S.A.  

Wrzesień 2008 - Zakup za kwotę 77.000 zł 100 % udziałów spółki Legenhit Sp. z o.o., prowadzącej serwisy narzędziowe.

Luty 2008 - Zakup serwisu audiostereo.pl wraz z wszelkimi zbywalnymi i przysługującymi mu prawami do domen, oprogramowania i baz Danych.

Styczeń 2008 – powstanie spółki Site S.A.