Struktura akcjonariatuNazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Liczba głosów

% akcji

% głosów

IQ Venture Capital z siedzibą w Luksemburgu

    9 733 843

     9 733 843

    39,71

       39,71

Filip Pałęza

4 000 000

     4 000 000

      16,32

           16,32

Jarosław Krawczyk

2 450 000

2 450 000

9,99 9,99
         
Pozostali  8 325 721   8 325 721     33,98     33,98
Razem 24 509 564  24 509 564  100,00   100,00