Struktura akcjonariatuNazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Liczba głosów

% akcji

% głosów

IQ Venture Capital z siedzibą w Luksemburgu

    9 733 843

     9 733 843

    39,71

       39,71

ERNE VENTURES SA

2 450 000

2 450 000

9,99

9,99

Formonar Investments Limited

1 200 000

1 200 000

4,89

4,89

Pozostali

 11 125 721   11 125 721     45,41     45,41
Razem 24 509 564  24 509 564  100,00   100,00